25 padziernika 2013r. odby si I Marsz Kondycyjny im Szarych Szeregw zorganizowany przez ZS w Tarczynie z inicjatywy uczniw klas mundurowych.
Bez wtpienia zakoczy si on wielkim sukcesem z zakresu poznawania zasad orientacji w terenie.Pot, bl i odciski, tak to wygldao? Ale czego si nie robi dla przygody i dowiadczenia. Wszystko na wiecie zmwio si, nawet pogoda, ktra bya przepikna, aby ten marsz by jedn, wielk przyjemnoci. Cae przedsiwzicie rozpoczo si od dwugodzinnego wykadu z zakresu orientoringu. W czasie kolejnych 6 godzin uczniowie klas mundurowych maszerowali w zorganizowanym szyku po piknych, nizinnych ziemiach gminy Tarczyn. Marsz odbywa si szlakiem wczeniej wytyczonym przez samych uczniw w porozumieniu ze specjalist w tej dziedzinie. Na pmetku wdrwki, w miejscu wyznaczonym precyzyjnie azymutami, odbyo si ognisko integracyjne, na ktrym honorowymi uczestniczkami byy Pani dyrektor Barbara Piechota i Pani wicedyrektor Jadwiga Pawlak.
Finaem, ktry mia miejsce w szkole im. Szarych Szeregw w Tarczynie byo rozrysowanie zgodnie ze sztuk kartograficzn szkicu drogi marszu wedug azymutw. Za prac kartograficzn i zaangaowanie, uczniowie, ktrzy brali udzia w tej morderczej wdrwce otrzymali oceny z przedmiotw mundurowych i geografii.
Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy bezwzgldnie licz na kontynuacj, kolejne edycje tego wspaniaego edukacyjnie i wykonawczo przedsiwzicia.