I Marsz Kondycyjny im. Szarych Szeregów

25 października 2013r. odbył się I Marsz Kondycyjny im Szarych Szeregów  zorganizowany przez ZS w Tarczynie z inicjatywy uczniów klas mundurowych.
Bez wątpienia zakończył się on wielkim sukcesem z zakresu poznawania zasad orientacji w terenie.Pot, ból i odciski, tak to wyglądało… Ale czego się nie robi dla przygody i doświadczenia. Wszystko na świecie zmówiło się, nawet  pogoda, która była przepiękna, aby ten marsz był jedną, wielką przyjemnością. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od dwugodzinnego wykładu z zakresu orientoringu. W czasie kolejnych 6 godzin uczniowie klas mundurowych maszerowali w zorganizowanym szyku po pięknych, nizinnych ziemiach gminy Tarczyn. Marsz odbywał się szlakiem wcześniej wytyczonym przez samych uczniów  w porozumieniu ze specjalistą w tej dziedzinie. Na półmetku wędrówki, w miejscu wyznaczonym precyzyjnie azymutami, odbyło się ognisko integracyjne, na którym honorowymi uczestniczkami były Pani dyrektor Barbara Piechota i Pani wicedyrektor Jadwiga Pawlak.
Finałem, który miał miejsce w szkole im. Szarych Szeregów w Tarczynie było rozrysowanie zgodnie ze sztuką kartograficzną szkicu drogi marszu według azymutów. Za pracę kartograficzną i zaangażowanie, uczniowie, którzy brali udział w tej morderczej wędrówce otrzymali oceny z przedmiotów mundurowych i geografii.
Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy bezwzględnie liczą na kontynuację, kolejne edycje tego wspaniałego edukacyjnie i wykonawczo przedsięwzięcia.