Już nie jesteśmy kotkami

Kolejny rocznik gimnazjalistów przeżył swoją uroczystość ślubowania. W atmosferze powagi i zabawy przekroczyli próg przynależności do braci szkolnej.

Uczniowie klas Ia i Ib przy wsparciu swoich wychowawców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Przysięgę odebrała od uczniów Dyr. szk. Pani Barbara Piechota. Podkreśliła, że bycie uczniem Gimnazjum im. Szarych Szeregów to zaszczytne miano. Dodała także, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Młodzież otrzymała na pamiątkę akty ślubowania. Teraz mogła znacząc się cześć przepełniona zabawą, humorem, ale też rywalizacją.

Jury złożone z Pani Katarzyny Ćwiek, Pani Iwony Dmowskiej, Pani Moniki Penkul – Petryki i przewodniczącego Samorządu Szkolnego Tomasza Stępniaka oceniało uczestników rywalizacji.

Emocje sięgnęły zenitu. Który plakat o szkole najlepszy, kto szybciej wypije mleko, kto przeciągnie linę, który strój szkolny najciekawszy … Wszyscy wstrzymali oddech. Jury ogłosiło werdykt. Zwyciężyła klasa Ib. Okrzyk radości. Aby nikomu nie było smutno Pani Dyr. szk. Barbara Piechota rozdała nagrody i słodkie upominki dla wszystkich pierwszoklasistów.

W godzinach popołudniowych- kolejna atrakcja, dyskoteka i pyszny poczęstunek. To był wspaniały dzień.