Kolejny rocznik gimnazjalistw przey swoj uroczysto lubowania. W atmosferze powagi i zabawy przekroczyli prg przynalenoci do braci szkolnej.

Uczniowie klas Ia i Ib przy wsparciu swoich wychowawcw zoyli uroczyste lubowanie na sztandar szkoy. Przysig odebraa od uczniw Dyr. szk. Pani Barbara Piechota. Podkrelia, e bycie uczniem Gimnazjum im. Szarych Szeregw to zaszczytne miano. Dodaa take, e zawsze mog liczy na wsparcie i pomoc nauczycieli i innych pracownikw szkoy.

Modzie otrzymaa na pamitk akty lubowania. Teraz moga znaczc si cze przepeniona zabaw, humorem, ale te rywalizacj.

Jury zoone z Pani Katarzyny wiek, Pani Iwony Dmowskiej, Pani Moniki Penkul ? Petryki i przewodniczcego Samorzdu Szkolnego Tomasza Stpniaka oceniao uczestnikw rywalizacji.

Emocje signy zenitu. Ktry plakat o szkole najlepszy, kto szybciej wypije mleko, kto przecignie lin, ktry strj szkolny najciekawszy ? Wszyscy wstrzymali oddech. Jury ogosio werdykt. Zwyciya klasa Ib. Okrzyk radoci. Aby nikomu nie byo smutno Pani Dyr. szk. Barbara Piechota rozdaa nagrody i sodkie upominki dla wszystkich pierwszoklasistw.

W godzinach popoudniowych- kolejna atrakcja, dyskoteka i pyszny poczstunek. To by wspaniay dzie.