Projekty Edukacyjne - prezentacje z poprzednich lat

Projekt edukacyjny w roku szkolnym 2013/2014 - "Jeden dzień z życia szkoły czyli komizm w uczniowskim postrzeganiu świata"

W projekcie medialnym wzięło udział 16 osób z klasy IIb. Większość z nich to uczniowie uczęszczający na koło medialne.

Celem projektu było przedstawienie szkoły oczami ucznia poprzez wykorzystanie kreacji wywiedzionych z baśni (czarownic, wampirów) w które wcielili się uczniowie i nauczyciele, a to wszystko w nieco groteskowym ujęciu, a także wykorzystanie wiedzy i umiejętności, jakie uczniowie zdobyli na kole medialnym oraz lekcjach języka polskiego:

-umiejętność pokonywania własnych słabości, związanych z wystąpieniami przed obiektywem kamery,
- odnalezienie się w niecodziennej sytuacji, oswajanie stresu, kontrola nad własnym ciałem - mimika, gesty, ruch - czyli podstawowe umiejętności aktorskie,
- tworzenie scenariusza filmu, selekcja i ostateczny wybór podkładu muzycznego.
Końcowym efektem pracy nad projektem był film promujący szkołę.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site