PCK

Szkolne Koło PCK przy Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie działa od początku istnienia szkoły.

Cele naszej działalności: budzenie u uczniów więzi z drugim człowiekiem, kształtowanie postawy altruistycznej wobec ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, rozwijanie osobowości.

Szkolne Koło PCK pracuje według siedmiu zasad Czerwonego Krzyża:

  • humanitaryzm,
  • bezstronność,
  • neutralność,
  • niezależność,
  • dobrowolność,
  • jedność,
  • powszechność.

Wspólnie z 66 drużyna harcerską współpracujemy ze stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych