Bezpieczna+ rozgrywki w warcaby

Gry zespoowe to wany element w ksztatowaniu wizi interpersonalnych.Wszyscy uczniowie gimnazjum sprbowali swych si przystpujc do turnieju midzyklasowego w ramach projektu "Bezpieczna+".

Harmonogram

gimnazjalnych rozgrywek w warcaby

L/P

klasa

Data

Kolejna godzina lekcyjna

1

IIA

27.11.2017r.

zzw ? 4 lekcja

2

IIB

27.11.2017r

Zzw -5 lekcja

3

IIIA

23.11.2017r.

Zzw ? 7 lekcja

4

IIIB

27.11.2017r.

Zzw ? 4 lekcja

5

IIIC

27.11.2017r.

Zzw -2 lekcja