Gra terenowa

Jestem bezpieczny ? gra miejska ? wdrwka po instytucjach, w ktrych mona szuka pomocy

Cel: utrwalanie nawykw i postaw przydatnych w yciu spoecznym ? wspdziaanie z innymi, przezwycianie trudnoci, rezygnacja z wasnych korzyci dla doba zespou. Promocja szkoy w rodowisku lokalnym oraz integracja z nim.

Miejsce: instytucje w Tarczynie, w ktrych otrzymamy pomoc, aby czu si bezpiecznie (Orodek Zdrowia, Policja, Stra Miejska, Stra Poarna, Pomoc Spoeczna, Urzd Miasta).

Czas: padziernik 2017 r., trzy godziny lekcyjne

Narzdzia:

- karty pracy

-zadania

- zestawy pyta

- aparat fotograficzny, kamera (dokumentacja przebiegu gry)

Zasady gry:

1. W grze uczestnicz wszystkie klasy gimnazjalne.

2. Uczniowie otrzymuj instrukcje do gry wraz ze wskazwkami gdzie znajd zestawy zada.

Instrukcja:

1. Klasa 2a:

o Wyjdcie szybko z nauczycielami przed szko

o Ustawcie si w lew stron i szybkim tempem skierujcie si do miejsca, w ktrym spotkacie bakterie i strach

o Po drodze do tego miejsca musicie stworzy pikny bukiet z jesiennych lici i wrczy miej pani w stroju pracowniczym

o Po wrczeniu bukietu otrzymacie zestaw pyta.

2. Klasa 2b

a. Wyjdcie szybko z nauczycielami przed szko

b. Ustawcie si w lew stron i szybkim tempem skierujcie si do miejsca, w ktrym spotkacie okratowane drzwi i pracownikw w strojach subowych.

c. Po drodze do tego miejsca musicie stworzy pikny bukiet z jesiennych lici i wrczy miej panu w stroju pracowniczym.

d. Po wrczeniu bukietu otrzymacie zestaw pyta.

3. Klasa 3a

a. Wyjdcie szybko z nauczycielami przed szko

b. Ustawcie si w lew stron i szybkim tempem skierujcie si do budynku, ktry swego czasu spenia wan rol w Tarczynie i zetkniecie si tam z prawem.

c. Po drodze do tego miejsca musicie stworzy pikny bukiet z jesiennych lici i wrczy miemu panu w stroju pracowniczym.

d. Po wrczeniu bukietu otrzymacie zestaw pyta.

4. Klasa 3b

a. Wyjdcie szybko z nauczycielami przed szko

b. Ustawcie si w lew stron i szybkim tempem skierujcie si do budynku, ktry swego czasu spenia wan rol w Tarczynie i uzyskacie tam pomoc dla ssiadki, ktrej brakuje pienidzy na opa.

c. Po drodze do tego miejsca musicie stworzy pikny bukiet z jesiennych lici i wrczy miej pani w stroju pracowniczym.

d. Po wrczeniu bukietu otrzymacie zestaw pyta.

5. Klasa 3c

a. Wyjdcie szybko z nauczycielami przed szko

b. Ustawcie si w lew stron i szybkim tempem skierujcie si do duo czerwonego koloru i sporo wody.

c. Po drodze do tego miejsca musicie stworzy pikny bukiet z jesiennych lici i wrczy miemu panu w stroju pracowniczym.

d. Po wrczeniu bukietu otrzymacie zestaw pyta.