Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

Pod tymi hasłami w dniu 7. listopada w naszym Gimnazjum odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo. W spotkaniu uczestniczyli p. Jarosław Sawicki, Rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Piasecznie, p. Danuta Sobczak - przedstawiciel GOPSu, p. Stanisław Małczyński zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Gminie Tarczyn oraz p. Emilia Bloch ? kierownik Straży Miejskiej. Pan Jarosław Sawicki zapoznał uczniów z materiałem filmowym, który zawierał wiele przykładów, które były skutkiem negatywnych zachowań (dopalacze, narkotyki, alkohol). Poinformował uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich z powodu fałszywych alarmów, dewastacji, posiadania narkotyków, picia alkoholu, rozboju, przemocy rówieśniczej, przestępczości i gróźb. W swojej wypowiedzi zwrócił też uwagę, że każda osoba ma prawo do uzyskania pomocy ze strony Policji oraz moralny obowiązek informowania o zagrożeniach dotyczących innych ludzi.

Pani Emilia Bloch ze Straży Miejskiej w Tarczynie zwróciła się do uczniów z przypomnieniem, że oprócz praw mają oni też swoje obowiązki. Podkreśliła, że pracownicy Straży Miejskiej zawsze służą pomocą i radą. Dodała też, że Straż Miejska ma obowiązek reagowania na negatywne zachowania mieszkańców. Pani Emilia Bloch podkreśliła też to, że problemy należy rozwiązywać, szukać osób, które nam w tym pomogą, bo ich nierozwiązywanie powoduje kolejne złe sytuacje.
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej, p. Stanisław Małczyński, zastępca Komendanta w Gminie Tarczyn w swojej wypowiedzi skupił się na informacji, której celem było podkreślenie pozytywnych działań Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Powiedział, że działalność Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów, ale tez uczestniczenie w różnych zdarzeniach (drogowych, skutkach klęsk żywiołowych i innych). Zwróci się też do młodzieży z apelem, że pracownicy Straży Pożarnej są otwarci na udzielanie pomocy w różnorakich sprawach.
Pani Danuta Sobczak, przedstawicielka GOPSu w Tarczynie wyjaśniła, że GOPS to taka instytucja, która udziela pomocy i wsparcia indywidualnym osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć. Trudnymi sytuacjami są: utrata pracy i związane z tym pogorszenie się warunków życia, długotrwała i ciężka choroba, zdarzenia losowe i klęski żywiołowe. Pani Sobczak zaapelowała do uczniów, że jeżeli wiedzą o trudnościach życiowych swoich przyjaciół, znajomych to mogą i wręcz powinni zgłosić to do instytucji, którą ona reprezentuje. Podkreśliła też, że aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje program 500+, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.