6 kwietnia 2017r. nasi uczniowie LO otrzymali dokumenty potwierdzajce uczestnictwo ukoczenia szkolenia powiconego zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy. Po odbyciu rozbudowanego szkolenia medycznego z zakresu przywracania funkcji oddechowo-kreniowej u dorosych i niemowlt.

Uczniowie zaliczyli egzamin kocowy i tym samym potwierdzili umiejtnoci i wiedz niezbdn do waciwego niesienia pomocy w przypadku zagroenia zdrowia i ycia a take ofiarom wypadku i katastrof. Kurs prowadzi dowiadczony ratownik medyczny Pan Jacek Grybalow.
yczymy wszystkim uczestnikom aby nigdy nie musieli skorzysta z tej wiedzy.