CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ROZDANE

6 kwietnia 2017r. nasi uczniowie LO otrzymali dokumenty potwierdzające uczestnictwo ukończenia szkolenia poświęconego zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy. Po odbyciu rozbudowanego szkolenia medycznego z zakresu przywracania funkcji oddechowo-krążeniowej u dorosłych i niemowląt.

Uczniowie zaliczyli egzamin końcowy i tym samym potwierdzili umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia a także ofiarom wypadku i katastrof. Kurs prowadził doświadczony ratownik medyczny Pan Jacek Grybalow.
Życzymy wszystkim uczestnikom aby nigdy nie musieli skorzystać z tej wiedzy.