Uczniowie klas mundurowych z wizytą w KWP zs. w Radomiu

Uczniowie klas mundurowych 21 marca uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do KWP w Radomiu. Jest to jednostka organizacyjna, przy pomocy której Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony porządku publicznego. Na strukturę KWP składa się kilka komórek organizacyjnych.

Kilka z nich mieliśmy możliwość odwiedzić i zapoznać się z działaniami policjantów, którzy zajmują się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępstw określonej kategorii: od przestępstw drogowych do przestępczości narkotykowej, czy cyberprzestępczości.  Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zetknięcia z pracą Policji, poznania prawdziwej służby, której szczegóły objaśniali fachowcy.
Zaprezentowano kadetom m.in. mobilne stanowisko kierowania, które wykorzystywane jest przy zabezpieczeniach imprez masowych.
Uczniowie odwiedzili również Sztab Policji, gdzie dyżurny opowiedział o charakterze swojej pracy.
Następnie funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Prewencji zaprezentował sprzęt będący na ich wyposażeniu. Chętni mogli założyć całe wyposażenie, z jakim policjanci wychodzą do pracy i przekonać się, że to wymaga nie lada wysiłku.
Niezwykle ciekawe było spotkanie z funkcjonariuszem z Sekcji Antyterrorystycznej, który opowiadał o swojej trudnej pracy.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w laboratorium kryminalistycznym, którym dysponuje KWP. Możliwe jest tu przeprowadzanie  różnego rodzaju analiz: dokumentów i technik audiowizualnych, techniki kryminalistycznej z zakresu machanoskopii i balistyki, daktyloskopii i osmologii. Eksperci kryminalistyki zaprezentowali przede wszystkim metody i sposoby zabezpieczania śladów na miejscu popełnienia przestępstwa.
Młodzież obserwowała także pracę węchową psa w pracowni osmologicznej. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem pracy zarówno opiekunów, jak i ich wdzięcznych podopiecznych.
Wyjazd do KWP dał możliwość bezpośredniego zetknięcia z pracą Policji, a rozmowy z policjantami były okazją do poznania różnych aspektów policyjnej służby.