Uczniowie klas mundurowych 21 marca uczestniczyli w wyjedzie szkoleniowym do KWP w Radomiu. Jest to jednostka organizacyjna, przy pomocy ktrej Mazowiecki Komendant Wojewdzki Policji wykonuje zadania z zakresu bezpieczestwa ludzi oraz ochrony porzdku publicznego. Na struktur KWP skada si kilka komrek organizacyjnych.

Kilka z nich mielimy moliwo odwiedzi i zapozna si z dziaaniami policjantw, ktrzy zajmuj si przeciwdziaaniem i zwalczaniem przestpstw okrelonej kategorii: od przestpstw drogowych do przestpczoci narkotykowej, czy cyberprzestpczoci. Uczniowie mieli moliwo bezporedniego zetknicia z prac Policji, poznania prawdziwej suby, ktrej szczegy objaniali fachowcy.
Zaprezentowano kadetom m.in. mobilne stanowisko kierowania, ktre wykorzystywane jest przy zabezpieczeniach imprez masowych.
Uczniowie odwiedzili rwnie Sztab Policji, gdzie dyurny opowiedzia o charakterze swojej pracy.
Nastpnie funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziau Prewencji zaprezentowa sprzt bdcy na ich wyposaeniu. Chtni mogli zaoy cae wyposaenie, z jakim policjanci wychodz do pracy i przekona si, e to wymaga nie lada wysiku.
Niezwykle ciekawe byo spotkanie z funkcjonariuszem z Sekcji Antyterrorystycznej, ktry opowiada o swojej trudnej pracy.
Szczeglnym zainteresowaniem cieszya si wizyta w laboratorium kryminalistycznym, ktrym dysponuje KWP. Moliwe jest tu przeprowadzanie rnego rodzaju analiz: dokumentw i technik audiowizualnych, techniki kryminalistycznej z zakresu machanoskopii i balistyki, daktyloskopii i osmologii. Eksperci kryminalistyki zaprezentowali przede wszystkim metody i sposoby zabezpieczania ladw na miejscu popenienia przestpstwa.
Modzie obserwowaa take prac wchow psa w pracowni osmologicznej. Wszyscy byli pod duym wraeniem pracy zarwno opiekunw, jak i ich wdzicznych podopiecznych.
Wyjazd do KWP da moliwo bezporedniego zetknicia z prac Policji, a rozmowy z policjantami byy okazj do poznania rnych aspektw policyjnej suby.