Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

21 marca uczniowie liceum odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez wykwalifikowanych ratownikw medycznych.

W czasie kursu nauczyli si, jak natychmiast zareagowa w sytuacji zagroenia ycia lub zdrowia.

Pierwsza cz szkolenia miaa charakter teoretyczny, natomiast w drugiej kursanci mogli przewiczy zdobyte umiejtnoci na fantomie.

Program szkolenia obejmowa m.in. przeprowadzanie resuscytacji kreniowo-oddechowej. Zdobyte umiejtnoci zostay potwierdzone certyfikatem ratownika przedmedycznego.