Jak co roku ju po raz sidmy w naszej szkole obchodzilimy Dzie onierzy Wykltych. 3 marca odbya si uroczysta akademia pod hasem : Pamita to nasz obowizek. Uczniowie gimnazjum i liceum przypomnieli histori podziemia niepodlegociowego oraz histori samego wita. 4 lutego 2011 roku sejm uchwali ustaw o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamici onierzy Wykltych. Prowadzcy apel Sandra Reszka kl.II W . oraz Mateusz Lenowolski kl. II B. przybliyli sylwetki niektrych onierzy a zwaszcza mjr. Zygmunta Szendzielarza" upaszki" i ostatniego zastrzelonego sieranta Jzefa Franczaka ps. "Lalek".Uczniowie obejrzeli prezentacj multimedialn " onierzom wykltym", wysuchali wzruszajcych piosenek w wykonaniu uczennic z klasy II A: Mai Franckowskiej i Natalii Olczak oraz recytacji wierszy zawierajcych histori onierzy wykltych. Najwicej emocji dostarczya sylwetka Danuty Siedzikwny "Inki",w ktr wcielia si uczennica klasy II A Wiktoria Niedolistek , odgrywajc scen przysigi i mierci 17- letniej sanitariuszki wykltych. Wiersz" Ostatni list do matki" ukaza ostatnie chwile w celi mierci, a wraenia potgowa mundur recytujcego ucznia klasy III W. Mykoy Sokoowa oraz dwiki zgrzytajcego w zamku klucza, strzau i podkad muzyczny .
16 marca odby si I etap V edycji Konkursu "onierze Wyklci.Walka o Pami i Cze" pod patronatem Marszaka Senatu RP Stanisawa Karczewskiego. W konkursie bior udzia uczniowie szk rednich, w naszej szkole to: Aneta Kruszewska kl. II PLO, Sara Leniak kl.II PLO, Dominik Bikiewicz kl.II PLO oraz Katarzyna Gowa kl.III PLO, ktra zaja I miejsce prezentacj sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego.
Wszyscy wymienieni uczniowie bd reprezentowa szko w finale konkursu w Kozienicach 27 marca. yczymy powodzenia! Prezentacje konkursowe wzbogaci wystp chru szkolnego.