Akcja SKW „Poczytaj mi kolego”

Dnia 22 marca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie zorganizowali i przeprowadzili  akcję pt.: „Poczytaj mi kolego”. Miała ona na celu upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017) oraz promowanie idei wolontariatu – bezinteresowna pomoc w nauce poprzez czytanie.

Czworo uczniów z klas IIIa (Kamila Szymczak i Bartłomiej Tadzik) oraz IIIb (Marlena Bloch i Wiktoria Zugaj) wraz z opiekunem SKW p. W. Iwańską udało się do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego i czytało książki swoim młodszym kolegom. Lektury zostały wybrane przez gimnazjalistów. Zarówno dla najmłodszych jak i starszych uczniów było to niezapomniane doświadczenie, pełne radości i satysfakcji. Obie strony wyraziły chęć powtórzenia podobnej akcji w niedalekiej przyszłości.