7 lutego grupa teatralna "Na poddaszu" pod kierunkiem p. Agnieszki Chudzikowskiej wystawia spektakl na podst. utworu K. Dickensa Opowie wigilijna. Dziki yczliwoci p. dyr. GOK-u A. Kohna moglimy wystpi na scenie sali widowiskowej i zaprezentowa nasze widowisko szerszej publicznoci.

Obejrzeli nas zaproszeni uczniowie szkoy podstawowej, LO im. Sendlerowej i oczywicie wszyscy koledzy i koleanki naszego gimnazjum i liceum. Cieszy nas, e spektakl zosta przyjty bardzo przychylnie a gra aktorska spotkaa si z uznaniem. Dzikujemy za wszystkie odebrane sowa gratulacji i pochwa.