Warsztaty dla rodziców - „Pozytywni w wychowaniu”

„Pozytywni w wychowaniu” to tytuł warsztatów, które zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego Sylwię Gałęzowską w czwartek 19.01.2017 r. Warsztaty dotyczyły zasad pozytywnego wychowania w oparciu o psychologię pozytywną, miały także na celu zapoznanie rodziców z potrzebami dzieci i młodzieży oraz konsekwencjami ich niezaspokojenia. Rodzice, którzy brali udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni i jak wynika z przeprowadzonej wśród nich anonimowej ankiety z dużym prawdopodobieństwem wezmą udział w kolejnych warsztatach psychologicznych.
Potrzeby młodego człowieka, które powinny być zaspokojone przez rodzica to przede wszystkim potrzeby podstawowe – fizjologiczne, bezpieczeństwa oraz przynależności. Zaspokojeniem tych potrzeb w życiu dorosłym zajmujemy się sami.

  • Do potrzeb fizjologicznych należą: pożywienie, mieszkanie oraz ubranie. Potrzeby te są oczywiste, jak również uregulowane prawnie. Każdy rodzic jest zobowiązany do ich zabezpieczenia u swojego dziecka na miarę swoich możliwości finansowych.
  • Potrzeby bezpieczeństwa to chociażby zabezpieczenie przed chorobą, także w miarę możliwości zabezpieczenie dziecka finansowo oraz umożliwienie mu dostępu do edukacji. Mówi o tym między innymi treść konwencji praw dziecka. Poczucie bezpieczeństwa czyli świadomość dziecka, że rodzic dba o to, aby było bezpieczne buduje się najlepiej przez ustalanie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie.
  • Potrzeby przynależności natomiast odnoszą się bardziej do potrzeb psychicznych i emocjonalnych. To one są najczęściej niezaspokajane u dzieci na poziomie wystarczającym do zdrowego rozwoju emocjonalnego. Do potrzeb tych należy potrzeba akceptacji, miłości, przyjaźni i przynależności do grupy. Jeżeli dziecko ma niezaspokojoną przez rodziców potrzebę przynależności oraz poczucia wspólnoty i akceptacji, zaczyna szukać jej wśród rówieśników. Wówczas szybko otacza się osobami, które mają na nie demoralizujący wpływ,  choć jednocześnie w pełni je akceptują i dają poczucie przynależności.

Należy pamiętać, że wszyscy mamy takie same potrzeby, każdy z nas pragnie być kochany, akceptowany i czuć się bezpiecznie. Różnimy się jedynie poziomem tych potrzeb, jest to sprawa bardzo indywidualna. Niektóre dzieci potrzebują znacznie więcej uwagi niż inne, także więcej zapewnień o bezwarunkowej miłości oraz gwarancji poczucia bezpieczeństwa. Dopiero wówczas, gdy rodzic zaspokoi w wystarczającym stopniu podstawowe potrzeby swojego dziecka, będzie mogło ono zacząć odczuwać potrzeby tzw. „wyższego rzędu”. Do tej grupy zaliczają się potrzeby: uznania (szacunku, sukcesu, prestiżu) oraz samorealizacji (potrzeba rozwijania siebie, swoich talentów i umiejętności, rozwoju duchowego i potwierdzenia własnej wartości). Ta druga może nigdy nie wystąpić. Młody człowiek, wchodząc w dorosłość będzie na tyle zaabsorbowany „nadrabianiem” braków z dzieciństwa, że nie pojawią się u niego potrzeby wyższego rzędu.
Podsumowując, do najważniejszych potrzeb każdego dziecka i nastolatka należy poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości i akceptacji.
„Dziecko potrzebuje najwięcej miłości, kiedy najmniej na nią zasługuje”

10 zasad pozytywnego wychowania:

1. Unikaj wpajania błędnych przekonań.
2. Naucz się dostrzegać pozytywne zachowania swojego dziecka i nagradzaj je uwagą i pochwałą.
3. Bądź konsekwentny.
4. Bądź otwarty i uważny.
5. „Nie wyręczaj dziecka”.
6. Zachowaj jedność w rodzinie.
7. Unikaj „żelaznej dyscypliny” i „zasady dla zasady”.
8. Daj dzieciom dobry przykład.
9. Nie ignoruj.
10. Nie hamuj radości i ciekawości dziecka.