Wolontariusze Programu AISEC po raz czwarty w naszej szkole!

W dniach 16 ? 20 stycznia 2017 roku po raz czwarty w Liceum Oglnoksztaccym im. Szarych Szeregw w Tarczynie odbyy si midzynarodowe warsztaty AIESEC we wsppracy ze Szko Gwn Handlow w Warszawie. Gwnym zaoeniem tej najwikszej na wiecie organizacji studenckiej jest zwikszanie zrozumienia kulturowego i wsppracy midzynarodowej poprzez program wymiany praktyk.

Dziki bezporedniemu kontaktowi z modymi ludmi z caego wiata polska modzie ma moliwo doskonalenia jzyka angielskiego, przeamywania stereotypw, rozwijania swoich horyzontw, a przede wszystkim jest uwraliwiana na kwesti tolerancji dla odmiennych kultur. W tym roku nasza szkoa gocia trzech studentw. Byli to: Ritesh Nagpal z Indii, Akelesh Morgan z Malezji, a take Jihyun Mark Kim z Korei Poudniowej.
Wolontariuszy AIESEC gociy w domach uczennice naszej szkoy: Maja Franckowska oraz Agnieszka Perzyna.
Przez tydzie studenci prowadzili w szkole zajcia w jzyku angielskim, ktrych gwnym celem byo przyblienie uczniom ojczystych krajw ? ich kultury, zwyczajw, historii i wspczesnoci. Prezentacje wzbogacone byy pokazami zdj i filmw. Bya to nie tylko okazja do przeamania barier jzykowych, ale i doskonaa lekcja wymiany kulturowej i tolerancji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, e wsplnie spdzony czas nie wystarczy aby si dostatecznie pozna. Pozostay nowe dowiadczenia, kontakty na Facebook?u i rozbudzona ciekawo wiata.
W pitek uroczycie poegnalimy naszych goci. Pani Dyrektor Barbara Piechota wyrazia sowa podzikowania oraz wrczya pamitkowe albumy. Sami wolontariusze nie szczdzili sw podzikowa wszystkim, dziki ktrym pobyt w Tarczynie ? jak sami stwierdzili ? na zawsze pozostanie w ich pamici.