13 grudnia mina 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji odby si w naszej szkole apel upamitniajcy to niezwykle bolesne wydarzenie w historii naszego kraju. W krtkiej inscenizacji sowno-muzycznej uczniowie pod opiek p. U. Miedzy i p. A. Chudzikowskiej sowami poetw przybliyli okolicznoci poprzedzajce stan wojenny, a take jego tragiczne konsekwencje. Wizao si z nimi m.in. zaostrzenie rygorw w yciu publicznym. Najbardziej dotkliwe to internowanie ok. 10 tysicy ludzi, wprowadzenie godziny policyjnej, cenzura korespondencji, zakaz zgromadze, wyczenie komunikacji telefonicznej. Najkrwawszymi wydarzeniami tego okresu pozostan zapewne pacyfikacje kopal "Wujek" w Katowicach i "Manifest Lipcowy" w Jastrzbiu Zdroju.
Modzie w sugestywnych scenkach oddaa atmosfer tamtych dni i bl uczestnikw, wiadkw i ofiar stanu wojennego. Inscenizacj wzbogacia prezentacja multimedialna i kultowe pieni barda Solidarnoci Jacka Kaczmarskiego.