Narodowe wito Niepodlegoci to jedno z najwaniejszych wit w Polsce. W tym roku w pitek 11 listopada 2016 obchodzilimy 98. rocznic odzyskania niepodlegoci. Upamitnia ono wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskaa wolno po 123 latach niewoli.

Polska znikna z mapy wiata w 1795 roku, kiedy to Prusy, Austria i Rosja dokonay trzeciego rozbioru naszego kraju. Polacy dugo i dzielnie walczyli w obronie granic naszego kraju, a w kocu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskaa niepodlego.
W caej Polsce odbywaj si liczne uroczystoci, marsze i biegi. W naszej szkole tego dnia rwnie obchodzilimy rocznic odzyskania niepodlegoci. Upamitnilimy ten dzie uroczystym apelem, ktry rozpocz si od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odpiewania hymnu pastwowego. Nastpnie uczniowie przedstawili program artystyczny przybliajcy wydarzenia z trudnej historii naszego narodu. Pami minionych dni i dum z przynalenoci narodowej przywoay piknie wykonane wiersze i pieni patriotyczne. Monta wywar na wszystkich due wraenie, a pieni w wykonaniu chru szkolnego i naszych wspaniaych solistek i solistw wzruszy do ez.
Artyci zebrali zasuone brawa. Apel uwiadomi wszystkim, jak wana jest Polska - nasza Ojczyzna oraz znaczenie w dzisiejszym wiecie sowa WOLNO.