We wtorek 15 listopada br. w Wyszej Szkole Menederskiej w Warszawie, odbyo si uroczyste wrczenie dyplomw stypendystom Prezesa Rady Ministrw na rok szkolny 2016/2017. W tym elitarnym gronie znalaza si uczennica naszej szkoy Sary Leniak. Gratulujemy!

Stypendia przyznawane s uczniom szkoy dla modziey, ktrej ukoczenie umoliwia uzyskanie wiadectwa dojrzaoci oraz, ktrzy otrzymali promocj z wyrnieniem, uzyskujc przy tym najwysz w danej szkole redni ocen lub wykazali szczeglne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujc w niej najwysze wyniki, a w pozostaych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.