Stypendia Prezesa Rady Ministrów

We wtorek 15 listopada br. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie,  odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. W tym elitarnym gronie znalazła się uczennica naszej szkoły Sary Leśniak. Gratulujemy!

Stypendia przyznawane są uczniom szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.