Dzie 04.11.2016 r. by w yciu uczniw klas pierwszych gimnazjum doniosym wydarzeniem. Stali si oni penoprawnymi czonkami naszej szkolnej braci.

Uroczysto skadaa si z czci oficjalnej, po ktrej nastpi peen humoru program artystyczny i rywalizacja klasy Ia i Ib.

W czci oficjalnej Pani dyr. Barbara Piechota podkrelia znaczenie wyksztacenia w yciu kadego czowieka, zapewnia o yczliwoci spoecznoci szkolnej, moliwoci rozwoju i doskonalenia zdolnoci i umiejtnoci kadego pierwszoklasisty.

Pani dyrektor wrcia uwag na patrona naszej szkoy i haso widniejce na sztandarze: Bg, Honor, Ojczyzna jako drogowskazy dla modych ludzi.

Uczniowie klas pierwszych zoyli uroczyste lubowanie na sztandar szkoy. Otrzymali pamitkowe dyplomy.

W kolejnej czci akademii uczniowie obejrzeli pen humoru scenk z ycia szkoy.

Starsi koledzy przekazali pierwszakom sposoby radzenia sobie z trudnym yciem ucznia, a take wskazwki dla nauczycieli i dyrektora szkoy, jak radzi sobie z niesfornymi wychowankami. Zaprezentowali m.in. przepuszczacz wiedzy, ole uszy, rzgi i groch.

Wiele emocji wzbudzia rywalizacja klasy Ia i Ib.

Z kadej klasy wybrano delegacj, ktra musiaa udzieli odpowiedzi na pytania dotyczce przedmiotw, objaniania hase np. kino, bibliotekarz, ocena, pienidze, telewizor ?, podania i przeliterowania angielskich odpowiednikw polskich sw.

W rywalizacji nie mogo zabrakn ducha sportowego. Kolejn konkurencj byo przeciganie liny.

Emocje sigay zenitu, publiczno dopingowaa zawodnikw.

Zwycizcami rywalizacji klas pierwszych zostaa klasa Ib.

W nagrod otrzymaa przepyszny tort.

Klasa Ia, ktra te dzielnie walczya o pierwsze miejsce, otrzymaa dla osody kosz cukierkw.

Pani dyrektor Barbara Piechota pogratulowaa wszystkim uczestnikom wspaniaej rywalizacji, humoru i determinacji. Podzikowaa nauczycielom i uczniom za zaangaowanie w przygotowanie uroczystoci i jeszcze raz symbolicznie powitaa pierwszoklasistw wrd braci szkolnej.