Nasz wspólny sukces

Dzień 14.10.2016 r. to nie tylko święto nauczycieli i pracowników oświaty, ale także okazja do uczczenia sukcesów uczniów ze szkół w gminie Tarczyn, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn za wyniki w nauce.

Aby otrzymać nagrodę, należy uzyskać w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcowej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

  • 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych (bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzyma co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów : język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologii, geografia, historia;
  • 4,75 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych (bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzyma co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologii, geografia, historia.

To wspólny sukces nauczycieli, uczniów i rodziców, efekt wytężonej pracy, systematyczności, wytrwałości. Z dumą patrzyliśmy, gdy dwunastu uczniów naszej szkoły odbierało z rąk Pani Burmistrz Barbary Galicz dyplomy i stypendia oraz wysłuchało pełnych podziwu i ciepła słów. Uczniom pogratulowała także Pani dyrektor Barbara Piechota.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z dumą chcemy wymienić uczniów, którzy zasłużyli na takie zaszczytne wyróżnienie.

Gimnazjum w Tarczynie im. Szarych Szeregów

Weronika Domasiewicz - absolwentka

Krystian Jakubowski - absolwent

Aleksandra Malczyk - absolwentka

Michał Grzywacz - absolwent

Klaudia Włodarczyk - absolwentka

Jacek Smolarek - klasa IIa

Maria Kiełbas - klasa IIa

Michał Kiełbus - klasa IIa

Natalia Olczak - klasa IIa

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów

Sara Leśniak - klasa IIp

Damian Witecki - klasa IIIw

Julita Leśniak - absolwentka