Dzie 14.10.2016 r. to nie tylko wito nauczycieli i pracownikw owiaty, ale take okazja do uczczenia sukcesw uczniw ze szk w gminie Tarczyn, ktrzy otrzymali Nagrod Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn za wyniki w nauce.

Aby otrzyma nagrod, naley uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentw kocowej redni ocen z obowizkowych zaj edukacyjnych co najmniej:

  • 5,40 ? w przypadku uczniw szk gimnazjalnych (bez ocen poniej dobrej), w tym otrzyma co najmniej jedn ocen celujc z nastpujcych przedmiotw : jzyk polski, matematyka, fizyka, chemia, biologii, geografia, historia;
  • 4,75 ? w przypadku uczniw szk ponadgimnazjalnych (bez ocen poniej dobrej), w tym otrzyma co najmniej jedn ocen celujc z nastpujcych przedmiotw: jzyk polski, matematyka, fizyka, chemia, biologii, geografia, historia.

To wsplny sukces nauczycieli, uczniw i rodzicw, efekt wytonej pracy, systematycznoci, wytrwaoci. Z dum patrzylimy, gdy dwunastu uczniw naszej szkoy odbierao z rk Pani Burmistrz Barbary Galicz dyplomy i stypendia oraz wysuchao penych podziwu i ciepa sw. Uczniom pogratulowaa take Pani dyrektor Barbara Piechota.

Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. Z dum chcemy wymieni uczniw, ktrzy zasuyli na takie zaszczytne wyrnienie.

Gimnazjum w Tarczynie im. Szarych Szeregw

Weronika Domasiewicz - absolwentka

Krystian Jakubowski - absolwent

Aleksandra Malczyk - absolwentka

Micha Grzywacz - absolwent

Klaudia Wodarczyk - absolwentka

Jacek Smolarek - klasa IIa

Maria Kiebas - klasa IIa

Micha Kiebus - klasa IIa

Natalia Olczak - klasa IIa

Liceum Oglnoksztacce im. Szarych Szeregw

Sara Leniak - klasa IIp

Damian Witecki - klasa IIIw

Julita Leniak - absolwentka