Nawizujc do projektu ?Narodowego Czytania Quo Vadis?, zainicjowanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dud, Zarzd Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk im. Szarych Szeregw w Tarczynie zorganizowa ?Szkolny Festiwal Gonego Czytania?.

3 padziernika 2016 roku poszczeglni uczniowie klas maturalnych, dokadnie o godzinie 11, odczytali modszym klasom fragment ksiki, ktr wybraa dla nich nauczycielka biblioteki pani Justyna Poska. Festiwal ten mia na celu zachcenie modych ludzi do czstszych odwiedzin w szkolnej bibliotece, rozbudzanie pasji czytelniczych, pobudzenie ich wyobrani oraz podniesienie czytelnictwa wrd modziey. Modsze klasy z ogromnym zainteresowaniem wysuchay odczytanych fragmentw, a uczniowie klas IIIp i IIIw bardzo dobrze poradzili sobie z trem, wykazali si umiejtnoci czytania ze zrozumieniem, a take interpretacj czytanego tekstu. Okazuje si, e kade miejsce i czas jest dobre, eby siga po ciekaw lektur.