Szkolny Festiwal Głośnego Czytania

Nawiązując do projektu „Narodowego Czytania Quo Vadis”, zainicjowanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie zorganizował „Szkolny Festiwal Głośnego Czytania”.

3 października 2016 roku poszczególni uczniowie klas maturalnych, dokładnie o godzinie 11, odczytali młodszym klasom fragment książki, którą wybrała dla nich nauczycielka biblioteki pani Justyna Płońska. Festiwal ten miał na celu zachęcenie młodych ludzi do częstszych odwiedzin w szkolnej bibliotece, rozbudzanie pasji czytelniczych, pobudzenie ich wyobraźni oraz podniesienie czytelnictwa wśród młodzieży. Młodsze klasy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały odczytanych fragmentów, a uczniowie klas IIIp i IIIw bardzo dobrze poradzili sobie z tremą, wykazali się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, a także interpretacją czytanego tekstu. Okazuje się, że każde miejsce i czas jest dobre, żeby sięgać po ciekawą lekturę.