Szare Szeregi

Nasza szkoła otrzymała w dniu 27.IV.2006 r. zaszczytne imię Szarych Szeregów. To kryptonim ZHP w konspiracji podczas II wojny światowej.

Na potrzeby konspiracji chorągwie zamieniono na „ule”, hufce na „roje”, drużyny na „rodziny”, a zastępy na „pszczoły”. Naczelnikami Szarych Szeregów byli:

  • Florian Marciniak „Nowak”(IX 1939 – V 1943)
  • Stanisław Broniewski „Orsza” (V 1943 – X 1944)
  • Leon Marszałek „Jan”(X 1944 – I 1945)

Program organizacji został oparty na haśle:

„Dziś – Jutro – Pojutrze”

-„Dziś” – to bieżąca działalność podziemna,

-„Jutro” – podjęcie walki zbrojnej z okupantem,

- „Pojutrze” – działalność w niepodległej Polsce.

Członków Szarych Szeregów podzielono na trzy grupy wiekowe:

1. Zawiszacy (12-14 lat) byli szkoleni w ratownictwie i łączności.

2. Bojowe Szkoły (15-17 lat) – prowadzono w nich szkolenie wojskowe i przygotowywano do służby w oddziałach rozpoznawczych, zwiadowczych, łączności orz pocztach dowódców różnych szczebli.

Członkowie BS brali udział w Organizacji Małego Sabotażu Wawer, zajmowali się też wywiadem i zbieraniem informacji przekazywanych ZWZ – AK i innym organizacjom podziemnym.

3. Grupy Szturmowe (poniżej 18 lat) – pełniły służbę dywersyjną.

Do Szarych Szeregów należeli bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Alek, Rudy i Zośka brali udział w akcjach Małego Sabotażu. Jedną z najsłynniejszych akcji było zdjęcie niemieckiej płyty z pomnika Mikołaja Kopernika. Później brali także udział w akcjach dywersyjnych m.in. wysadzeniu torów kolejowych pod Kraśnikiem, odbiciu więźniów wiezionych do Oświęcimia – Celestynów, likwidacji posterunków niemieckich w pobliżu wsi Sieczychy.

Wszyscy wykazali się odwagą, bohaterstwem i patriotyzmem, każdy z nich oddał swoje młode życie za ojczyznę. Dziś spoczywają na cmentarzu w Powązkach, a na ich grobach stoją brzozowe krzyże – symbol patriotyzmu okresu wojny.

Każdego roku młodzież naszej szkoły wyrusza na wycieczkę szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”. Odwiedzamy miejsca związane z martyrologią, nie tylko członków Szarych Szeregów, m.in. Pawiak i katownię przy alei Szucha. Tam gehennę przeżył Rudy – zakatowany na śmierć.

Poznając te miejsca, przybliżamy sobie dramatyzm tamtych lat i tragizm naszych rówieśników.

Jedną z form uczczenia pamięci bohaterów „Kamieni na szaniec” było utworzenie w 1943 r. batalionu „Zośka” podległego Kedynowi.

To właśnie III kampanie batalionu „Zośka” nosząca kryptonim „Agat”, później „Pegaz” dokonała zamachu na Franza Kutscherę – szefa policji i SS dystryktu warszawskiego.

Jesteśmy dumni z naszego patrona, wskazuje nam drogę , której przewodzi hasło: „Bóg, honor, Ojczyzna”