Rada Rodziców

Rada Rodziców

1. Beata Lewandowska – IIa

2. Teresa Kotańska – IIb

3. Andrzej Smolarek – IIIa

4. Dorota Szczepanik – IIIb

5. Katarzyna Szczepańska – IIIc

6. Beata Lenart – IIIW

7. Barbara Leśniak - IIIP

 

Rada Rodziców - konto:

74 9291 0001 0103 1627 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej)